เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต สนับสนุน TU Tens Rugby Invitation 2016

By  |  0 Comments

เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ให้การสนับสนุน การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล TU Tens Rugby Invitation 2016 จัดโดยชุมนุมรักบี้ฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกาย และจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์และเกิดประโยชน์โดยใช้กีฬารักบี้ฟุตบอลเป็นสื่อกลาง โดยมี 12 ทีมระดับอุดมศึกษาและ 4 ทีมระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน โดยภายในงานเอฟดับบลิวดีได้จัดซุ้มเล่นเกม แจกของรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมงานมากมาย ณ สนามกีฬาโรงเรียนนานาชาติบางกอกพัฒนา กรุงเทพมหานคร

2

3

4

5

8

9

10

11

13

14

15

16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *