FWD Passion Club : Latte Art

By  |  0 Comments

วันนี้ FWD Passion Club พาลูกค้ามาเรียนวิธีทำลาเต้อาร์ต และลาเต้เลเยอร์ จากผู้เชี่ยวชาญ และนี้คือผลงานของลูกค้าที่โชว์ฝีมือ

IMG_8616_1

1456548051135 1456548055553

IMG_8618_1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *